Privacyverklaring Een Streepje Voor

Slimme diensten en oplossingen.

‘Een Streepje Voor’  respecteert de privacy van de sollicitanten/employees (hierna te noemen ‘de kandidaat’) van onze opdrachtgevers die onderwerp zijn van onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de door de kandidaat aangeleverde gegevens op het Curriculum Vitae, in het bijzonder de rechten van de kandidaten met betrekking tot de opgeslagen informatie van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betere 6kking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Op de huidige op de website van eenstreepjevoor.nl beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u gebruikmaakt van onze diensten, totdat een nieuwe versie hier de huidige versie vervangt. Aan de datum onderaan de verklaring kunt u zien om welke versie het gaat.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Diensten: werkzaamheden die ‘Een Streepje Voor’ in opdracht van opdrachtgever voor en/of over een kandidaat uitvoert.

2. Omvang en doel verzamelde gegevens van kandidaat: zoals omschreven in artikel 3.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Een Streepje Voor (Madrisa), gevestigd te Godelindeweg 2, 1217 HR Hilversum, kvk-nummer: 69813086.

Artikel 2 – Diensten en toestemmingsverklaring

Het toetsen op correctheid van de informatie betreffende identificatie, opleiding en werkervaringen op het curriculum vitae van kandidaten teneinde daarover aan opdrachtgever verslag van de bevindingen uit te brengen. Deze diensten worden alleen uitgevoerd nadat de betrokken kandidaat voor het uitvoeren van die diensten een toestemmingsverklaring heeft getekend.

Een afgeleide dienst van ‘Een Streepje Voor’ is het beoordelen van de volledigheid van de door interne P&O-afdelingen uitgevoerde verificatie en het adviseren van opdrachtgever daarover. In deze gevallen is ‘Een Streepje Voor’ gehouden aan de privacyregels van de opdrachtgever en is dus tot die werkzaamheden door opdrachtgever geautoriseerd.

Artikel 3 – Inhoud van de verzamelde informatie

Persoonsgegevens: NAW-gegevens; deze NAW gegevens vormen de basis voor de verificatie van de overige gegevens van het door kandidaat verstrekte curriculum vitae. Deze gegevens dienen correct en volledig te zijn.

Opleidingsgegevens: verificatie van de opleidingsgegevens en behaalde certificaten/diploma’s vermeld op het door kandidaat verstrekte curriculum vitae. Deze opgegeven gegevens worden door ‘Een Streepje Voor’ beoordeeld op correctheid en volledigheid.

Werk-ervaringsgegevens: verificatie van werk-ervaringsgegevens vermeld op het door kandidaat verstrekte curriculum vitae. Deze opgegeven gegevens worden door ‘Een Streepje Voor’ beoordeeld op correctheid en volledigheid.

Artikel 4 – Opslag en bewaartermijn gegevens

Iedere (nieuwe) opdracht wordt voorzien van een unieke identificatie-nummer. Onder dit nummer worden de verzamelde gegevens en documenten geordend.

Er is apart een index-bestand waarin het nummer wordt gekoppeld aan naam kandidaat en geboortedatum, naam opdrachtgever en datum van opdracht. Deze index wordt om financieel administratieve redenen cumulatief permanent bewaard.

De gegevens worden voor zover schriftelijk opgetekend in een archiefmap bewaard geordend op nummer van de opdracht.

De elektronisch opgeslagen verslagen en rapportages worden onder het opdrachtnummer offline in de kluis bewaard.

De geschreven en elektronisch opgeslagen gegevens worden maximaal één jaar in de archieven van ‘Een Streepje Voor’ bewaard.

Artikel 5 – Toegang tot de informatie

Alleen de medewerkers van ‘Een Streepje Voor’, de opdrachtgevers en de betrokken kandidaten hebben toegang tot op hen betrekking hebbende informatie.

Indien externe partijen bij het uitvoeren van de diensten is betrokken heeft zij ook toegang tot de door haar verzamelde gegevens. Deze externe partijen zijn gehouden aan hun geheimhoudingsverklaring en ons privacybeleid en die van de opdrachtgever, en als zodanig geautoriseerd tot het uitvoeren van de gevraagde werkzaamheden.

Artikel 6 – Beperking verantwoordelijkheid

‘Een Streepje Voor’ is niet aansprakelijk voor juridische procedures die opdrachtgevers of kandidaten worden gevoerd, vanwege het gebruik van de rapporten en gegevens en/of vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die kandidaten en opdrachtgevers, oplopen als gevolg van het gebruik van de rapporten en gegevens en/of vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Artikel 7 – Rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via directie@madrisa.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9 – Contact

·Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Directie, directie@madrisa.nl.

Hilversum, 01 januari 2019

Door de site te te blijven gebruiken (doorklikken en scrollen), gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie zie: cookies

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten